Bridge Club de Hank
NIEUWS
vernieuwd op 8 juli 2021.
Van de bestuurstafel:
Vanaf 1 juli bridgen we weer! In de zomerperiode wordt er alleen 's avonds gespeeld en door de coronamaatregelen vooralsnog maar met slechts 7 tafels.
De wijze van betaling van consumpties is gewijzigd. Zie hiervoor de  alleen ledenpagina.
 
In de loop van 2021 zal Hugo Stuifzand zijn werkzaamheden als penningmeester overdragen aan Piet Groenevelt. Hugo heel hartelijk dank voor je inzet voor onze bridgeclub en Piet hartelijk welkom in het bestuur.
 
Het bestuur
Er staat veel leerzaams op de bridge-instructiepagina. Er worden een aantal bied- en speel onderwerpen behandeld. Zie verder onder de "Alleen leden" pagina. Ook staan er bridgeproblemen op, die vragen om een oplossing. 
 
Uw ideeën of wensen zijn welkom, graag via info@bridgedehank.nl