Bridge Club de Hank
NIEUWS
vernieuwd op 3 september 2020.
Van de bestuurstafel:
Alle leden van de bridgeclub hebben een brief van het bestuur ontvangen via email, waarin om een reactie gevraagd wordt VOOR 11 september betreffende de wensen en mogelijkheden om dit najaar het bridgen in clubverband weer op te pakken. Graag ieders reactie.... ook als u denkt dat uw mening al bekend is.
 
Een nieuwe datum voor de jaarvergadering is ivm. de Coronasituatie nog niet vastgesteld. Wel staat het verslag van de kascommissie 2019 op de "alleen leden pagina"
 
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de Nieuwjaarsdrive. Noteer vast zaterdag 9 januari 2021 in uw agenda. Hopelijk kan die dan ook werkelijk doorgaan.
Het bestuur
De redactie van de bridge instructie pagina vraagt om uw reactie:
      Kijkt u wel eens op de bridge-instructiepagina?
      Moet de redactie met deze pagina doorgaan?
      Heeft u ideeën voor een vervolg?
 
Er staat veel leerzaams op de bridge-instructiepagina. Elke 14 dagen hebben we op de "Alleen leden" pagina een onderwerp uitgelegd. Ook staan er bridgeproblemen op, die vragen om een oplossing. 
 
Uw ideeën of wensen zijn welkom, graag via info@bridgedehank.nl
 
Eigen digitale bridgetafel
Omdat we minder aan bridgen toekomen is het wellicht leuk om een eigen digitale bridgetafel met vrienden te starten met Bridge Base Online. U vindt de handleiding om dit op te zetten op de "alleen leden" pagina bij de bridgeproblemen. De app is gratis en er is ook een mogelijkheid om alléén te spelen. Succes.
Nieuwe secretaris van de vereniging!
Per email (vanwege het Coronavirus kon dat niet anders) is aan de leden de benoeming van onze nieuwe secretaris Henk Ruijgrok gemeld. Hij volgt Fred Steenwinkel op, die deze tijdrovende rol met veel toewijding en deskundigheid gedurende de eerste negen (9!) jaar van de vereniging heeft vervuld. Zo snel  mogelijk, zal Fred voor zijn vele verdiensten in het zonnetje gezet worden.