Bridge Club de Hank
NIEUWS
vernieuwd op 14 november 2021.
Van de bestuurstafel:
 

Beste bridgers van de Hank,

Het demissionair kabinet heeft in de persconferentie van 12 november jl. nieuwe maatregelen aangekondigd die inmiddels zijn ingegaan. Dit om de stijging van de coronabesmettingen tegen te gaan.  De besturen van de bridgeclubs, die in de Til spelen, hebben besloten de komende 3 weken niet in clubverband te bridgen. Mocht er donderdag 9 december a.s. weer gebridged worden dan zal dit tijdig aan jullie worden medegedeeld.

Een ieder sterkte gewenst en tot ziens hopelijk op 9 december a.s.

 

 

De opbrengst van Rabo Club Support bedraagt dit jaar 273.85. We bedanken de Rabobank voor deze mooie actie. Iedereen die een stem op onze bridgeclub heeft uitgebracht, bedankt.
 
In de loop van 2021 zal Hugo Stuifzand zijn werkzaamheden als penningmeester overdragen aan Piet Groenevelt. Hugo heel hartelijk dank voor je inzet voor onze bridgeclub en Piet hartelijk welkom in het bestuur.
zaterdag 8 januari 2022   AGENDA    Nieuwjaarsdrive !!!
Onder de voorwaarde dat de Coronamaatregelen het toelaten, nodigt het bestuur alle leden uit voor de gezellige Nieuwjaarsdrive. Nadere mededelingen volgen......
 
Het bestuur
Er staat veel leerzaams op de bridge-instructiepagina. Er worden een aantal bied- en speelonderwerpen behandeld. Zie verder onder de "Alleen leden" pagina. Ook staan er bridgeproblemen op die vragen om een oplossing. 
 
Uw ideeën of wensen zijn welkom, graag via info@bridgedehank.nl